Jdi na obsah Jdi na menu
 


Poľovníctvo

Líška Obyčajná

Líška sa príliš nelíši od pôvodných psov, vlkov, šakalov a ich príbuzných a od psov domácich stavbou svojho chrupu, zato však pretiahnutým telom, dlhým hustým chvostom a mierne prehĺbeným výstupkom čelnej kosti sa líši. Jej dĺžka je 1,3 metra, z čoho 40 centimetrov pripadá na chvost, výška v záhlaví je naproti tomu len 35, nanajvýš 38 centimetrov, váha 7 až 10 kilogramov. Hlava je široká, čelo ploché, papuľa, ktorá sa náhle zužuje, dlhá a tenká, oči sú šikmé a uši, ktoré sú pri koreni širšie a navrchu zašpicatené, sú vzpriamené. Telo sa zdá tučné pre dosť hustú srsť, ale v skutočnosti je veľmi štíhle, pritom však veľmi svalnaté a schopné najrozmanitejších pohybov. Nohy sú tenké a krátke, chvost dlhý a huňatý, kožušina veľmi hustá, bohatá a mäkká. Sfarbenie je plavo šedastočervené, čo sa úplne zhoduje s farbou pôdy. Hodí sa práve tak pre les listnatý, ako ihličnatý, pre les nízky alebo vysoký a rovnako pre pastviny ako polia a skaliská alebo kamenistú pôdu. Opatrne sa blížiacu líšku nemožno ani spozorovať, práve preto, že celé jej okolie je podobne sfarbené ako ona, takže s ním splýva.

Jednotlivé druhy líšok sa líšia od seba sfarbením. V mnohých krajinách sa vyskytuje hojne. Brloh si volí vždy s najväčšou opatrnosťou. Sú to hlboké, obyčajne rozvetvené dutiny, medzi koreňmi alebo na iných vhodných miestach.

Srnec Obecný
Srnec je najmenším európskym predstaviteľom čeľade jeleňovitých. Má veľmi útlu, gracilnú stavbu tela, štíhle vysoké nohy a štíhly krk. V zadnej časti vyvýšené telo mu umožňuje dobre podliezať kroviská a lesný podrast. Srnce trávia deň zväčša dlhším odpočinkom prerušovaným pastvou. Hlavné fázy prijímania potravy sú najmä za súmraku a ráno. Závažným obdobím ročného cyklu je vrcholiace leto, keď si srnce musia vytvárať rezervy na zimu. Dostupnosť a kvalita potravy v tomto období je neraz rozhodujúcim predpokladom prežitia zimy.

S ubúdaním zeleného krmiva sa aktivita srncov čoraz viac obmedzuje. Zimu trávia v maximálnom možnom pokoji v dobrom úkryte alebo na otvorenom poli. Tým znižujú svoj energetický vývoj v čase chudobnom na potravu. Srnce a srny sa správajú teritoriálne. Svoje územie si značkujú výlučkami pachových žliaz. Samce to robia sekrétom z čelovej žľazy otieraním parožia o kroviny a na iných nápadných miestach. Srnce sú veľmi náročné na potravu, snažia sa obmedziť príjem nepotrebného na minimum, vyhľadávajú teda vysoko výživné rastliny alebo výhonky. Srny vrhajú jedno až dve mláďatá. Asi po týždni už nasledujú matku a začínajú behať. U nás je srnec najpočetnejším kopytníkom. V kultúrnej krajine predstavuje srnec lesný najväčšie pôvodné lovné zviera.

Jeleň Lesný
Jelenia ruja je od polovice septembra do polovice októbra. Jelene sa od večera do rána ozývajú
hlbokým hrdelným ručaním. Jelenčatá sú hneď po narodení veľmi čulé a cicajú 4 mesiace. Dožívajú sa maximálne 20 rokov. Jelenia zver žije, okrem najstarších samcov a okrem času ruje, v pevne organizovaných čriedach.

Mladé samce tvoria samostatné čriedy, žijú samotársky. Na dorozumievanie slúžia jeleňom rôzne pachové, zrakové i hlasové signály. Cez deň sa ukrývajú v húštinách, vo vysokej tráve či v poľných kultúrach a až večer vychádzajú na pašu. Za noc prejdú pomalou chôdzou niekoľko kilometrov. Početnosť našej populácie bola koncom deväťdesiatych rokov 20.storočia veľmi vysoká a spôsobovala neúnosné škody na lese, ale v súčasnosti je znížená a nepresahuje 35 000 jedincov.

V stope jelenej zveri sú vytlačené najviac štyri prsty a to v prípade bežiaceho jeleňa. Jelenia zver však za­necháva po sebe najčastejšie iba dvojprstú stopu ra­tice. Ratice sú vytlačené tesne pri sebe a majú oválny tvar, jej predné okraje sú tupé a súbežné. Stopa vy­bočuje zo smeru stopovej dráhy. Starý jeleň má 7,5 - 9,0 cm dlhú a 6,0 - 7,0 širokú stopu. Dĺžka kroku je 60 - 70 cm a šírka rozkroku 15 - 20 cm. Čím je jedinec mladší, tým je jeho stopa menšia. Jelenča má stopu dlhú 4,0 - 5,5 cm a 3,5 - 5,0 širokú. Dĺžka kroku je 35 - 45 cm roz­kroku 5-10 cm. Jelenice majú stopu dlhú 5,5 - 6,5 cm a 5,0 - 5,5 cm širokú, dĺžka kroku je 50 - 60 cm a rozkroku 10 -15 cm. Stopy zadných nôh sú o niečo užšie. Jelenia zver pri úteku kladie zadné nohy pred predné a v sto­pe sú odtlačené paratičky a tiež aj roztvorené ratice.

Kalendár lovu zveri:

 

Podľa vyhlášky Ministrestva pôdohospodárstva Sloveneskej republiky z 10.augusta 2009 ktorou sa vykonáva zákon č.274/2009 Z.z. o poľovníctve.

 

 
  I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
Zajac poľný 15.                      
Králik divý                        
Ondatra pižmová       15.                
Kuna lesná, kuna skalná                        
Jazvec lesný                        
Vlk dravý 1                        
Divak lesný, diviačica             16.          
Diviača, lanštiak                        
Daniel škvrnitý 15.                      
Danielka, danielča               16.        
Jeleň európsky, jelenča 15.             16.        
Jelenica               16.        
Jeleň sika                        
Pasrnec bielochvostý                        
Srnec hôrny         16.              
Srna, srnča                        
Muflón lesný 2 15.                      
Muflonka, muflónča                        
Šakal zlatý                        
Kamzík vrchovský alpský                        
Líška hrdzavá                        
Medvedík čistotný                        
Psík medvedikovitý                        
Tchor tmavý                        
Norok severoamerický                        
Nutria riečna                        
  I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
Jariabok hôrny - kohút                     15.  
Morka divá - kohút     15.   15.              
Morka divá - obe pohlavia                        
Bažant poľovný - Kohút 3 15.                      
Bažant jarabný - Kohút 4                        
Jarabica poľná                 16. 15.    
Kuropta horská                 16.      
Holub hrivnák                        
Hrdlička záhradná                        
Lyska čierna 16                      
Sluka lesná                        
Hus divá, hus poľná, hus bieločelá                        
Kačica divá                        
Chochlačka sivá, vrkočatá 15.                      
Havran čierny                        
Sojka škriekavá                        
Straka čiernozobá                        
Vrana túlavá                        
 1. okrem území:
  • v okrese Rožňava a Košice okolie na území národného parku Slovenský kras vrátane územia západne od štátnej cesty od obce Háj cez obec Turňa nad Bodvou až po hraničný priechod Dvorníky,
  • v okrese Čadca na území severovýchodne od štátnej cesty od hraničného priechodu Bumbálka po obec Makov a severozápadne od rieky Kysuca a jej ľavostranného prítoku - potoka Oščadnica až po obec Oščadnica, od obce Oščadnica je územie ďalej ohraničené južnou hranicou katastrálneho územia obce Oščadnica až po štátnu hranicu s Poľskou republikou.
 2. muflón samec vo zverniciach celoročne.
 3. v bažantniciach od 1. októbra do 28. februára; lov sokoliarskymi dravcami obe pohlavia od 1. septembra do 31. decembra,
 4. v bažantniciach od 1. septembra do konca februára.
 • V samostatných a uznaných bažantniciach možno loviť celoročne kunu lesnú, kunu skalnú, jazveca lesného, sojku škriekavú, havrana čierneho, čajku smejivú, straku čiernozobú a vranu túlavú.
 • Na plôdikových rybníkoch a rybníkoch s chovom násadových rýb možno loviť aj čajku smejivú po celý rok a na ostatných rybníkoch od 1. augusta do 30. novembra
 • V poľovných lokalitách tetrova hoľniaka, tetrova hlucháňa a v poľovných revíroch s plánovaným chovom jarabice poľnej možno loviť celoročne sojku škriekavú, kunu skalnú, kunu lesnú, straku čiernozobú a vranu túlavú.
 • Loviť sliepku bažanta poľovného možno len v bažantniciach, kde sa vypúšťajú umelo odchované bažantie kurčatá alebo dospelé jedince – sliepky; loviť ju možno od 1. októbra do konca februára.

- Ak deň pred prvým dňom času lovu alebo deň po poslednom dni času lovu pripadne na sobotu alebo na deň pracovného pokoja, možno loviť aj v tento deň.

- Vo zverniciach možno lov zveri, na ktorej chov zvernica slúži, vykonávať aj od 1. januára do 31. januára.

 

 
Jež obyčajný
Jež obyčajný
 
 
Je to naozaj všežravec, ktorý sa samozrejme postará o to, aby ste mali vždy od omrviniek vyčistenú svoju posteľ a priestor okolo nej. Okrem toho nie je príliš plachý a tak sa vám zrejme jeho pichliače neujdú častejšie než pár razy za mesiac. Keď sa jeho pichliačov jemne dotknete, zistíte, že vlastne vôbec nie sú také ostré, ako sa to o nich traduje, a to považujem ja osobne za dosť veľké plus. Pokiaľ chcete vlastniť ježka, tak je najlepšie, ak nie ste veľký jedák a vždy mu donesiete niečo z obeda, čo ste nezjedli - bude vám za to istotne nesmierne vďačný a nič viac žiadať nebude.
 


Líška hrdzavá
Líška hrdzavá
 
Táto malá krásavica je ešte mladá a veľmi čulá. Hoci je to typický mäsožravec, je nesmierne prítulná k ľuďom. Mnohí tvrdia, že líšky sú falošné (podobne ako sa to tvrdí o mačkách), opak je však pravdou, líšky sú často omnoho oddanejšie svojim pánom ako psy - ochotne pre nich spravia veľa vecí a okrem toho sa líška môže využívať ako sova! Je totiž nesmierne spoľahlivá a vzdialenosti napríklad na Wophire prekonáva rýchlo a efektívne. Preto ak máte radi tieto hrdzavé potvorky, neváhajte a zakúpte si jednu z nich!
 

 
 

Medvedík čistotný
Medvedík čistotný
 
Nádherné, aj keď občas možno príliš agresívne zvieratko do domácnosti. Jeho meno naozaj zodpovedá jeho charakteru a medvedík je naozaj jedným z najčistotnejších zvieratiek na svete... to však neplatí o ničom okrem jeho kožuchu a rád za sebou necháva bordel v podobe nedojedených zvyškov a tak. Je to veľký šibal a nemá rád psov, svojich majiteľov väčšinou zbožňuje, ale v prípade, že mu niečo pre neho dôležité nedovolia, vie sa nasrdiť a potom škriabe a hryzie, dá sa však jednoducho upokojiť Rozveseľujúcim zaklínadlom, pretože medvedíky sú extrémne šteklivé.
 

 

Snežný zajac
Snežný zajac
 
V zime bielučký ako sneh a tak splýva s prostredím, v lete zas hnedý ako kmene stromov a taktiež sa rád ukrýva so svojím nenápadným kožuštekom svojmu majiteľovi. Snežný zajac je známy svojou záľubou v schovávačke a svojho majiteľa nadovšetko miluje. Má na Wophire dosť prirodzených nepriateľov, akými sú napríklad školské líšky, vlci či medvede, ale je to dosť šikovné zvieratko a najmä vie veľmi rýchlo a účinne prikľučkovať ku svojmu majiteľovi a tak sa vyhnúť prípadnému zožratiu. Jeho srsť je nesmierne cenená na kožuchy, napriek tomu však predpokladám, že majiteľ ho na tieto účely kupovať nebude:o) Najviac sa mu zavďačíte ako inak šalátom a mrkvou.
 

 
 
 
 
 
 
 

Zajac poľný
Zajac poľný
 
Menší, rýchlejší, nezávislejší a menej oddaný ako zajac snežný, napriek tomu však obľúbenejší. Rád spáva v posteli, zo zásady však vždy pri nohách a nikdy nie pri hlave, toto miesto nevedno prečo neznáša. Ako inak, aj on má na Wophire kopu mäsožravých predátorov v podobe šeliem cudzích študentov, vie sa im však veľmi šikovne vyhnúť. Jeho kožušina nie je taká hebká ako kožušina zajaca snežného a jeho bruško nespapká toľko mrkvičky ako jeho snežný brat, preto je zrejme u študentov aj obľúbenejší.
 

 
 
 

Veverica obyčajná
Veverica obyčajná
 
Malá, čiperná, rýchla, so živým záujmom o svet a všetko nové. Veverička je obľúbeným zvieratkom najmä veselých mladších čarodejníc a s obľubou sedáva na pleci a so záľubou hľadí na neznámych ľudí okolo alebo vylezie na strom a do neznámych okoloidúcich hádže šišky a potom vydáva piskľavý zvuk, ktorý sa až príliš nápadne podobá smiechu... Na Wophire je toľko veľa smrekov, borovíc a podobných srandovských nahosemenných ihličnatých stromov, že o svoju veveričku sa takmer nemusíte starať, akurát tak ju naučte prísť, keď zapískate, inak by sa vám mohlo stať, že sa pridá k lesným veveričkám a už nikdy viac ju na svojom pleci neuvidíte...
 

 
 
 
 

Poletuška
Poletuška
 
Od obyčajnej veveričky ju rozoznáte až vtedy, keď ju uvidíte skákať z jedného stromu na druhý. Poletuška má medzi svojimi malými prstíkmi vzdušné blanky, ktoré jej umožňujú plachtiť medzi stromami na dlhšie vzdialenosti než jej nevlastná sestra veverička obyčajná. Je preto veľmi čiperná a dostane sa tam, kam sa iní ľudia veľmi nedostanú. Často je preto využívaná ako špeh, keď sa jej na chrbát priviaže fotoaparát alebo všehľad či kamerka, to vám však neodporúčam, pretože tieto "veveričky" to znesú len vtedy, keď sú naozaj výnimočne dobre vycvičené, a to je dosť namáhavá práca.
 

 

Vretenica ohnivá
Vretenica ohnivá
 
Okúzľujúco nebezpečná a hrozivá. Jedovatá, agresívna, neskrotiteľná a neupokojiteľná, pokiaľ ju už raz vydráždite. Kúpiť si ju môže dovoliť naozaj iba odborník, napriek tomu, že jej cenová dostupnosť je dobrá. Musíte jej každý druhý deň odsávať do špeciálnej banky nespotrebovaný jed, inak sa vám môže stať, že vás uštipne počas spánku. Je nebezpečná a pred jej zakúpením vám majiteľ obchodu istotne položí otázku, či ste naozaj schopný sa o takéto nebezpečné zviera postarať.